Valentino Garavani – I am always locked in…


“I am always locked in my design studio.”
-Valentino Garavani

KJ