Salvador Dali – Each morning when I awake…


“Each morning when I awake, I experience again a supreme pleasure – that of being Salvador Dali.”
-Salvador Dali

KJ