Abraham Lincoln – When I do good, I…


“When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion.”
-Abraham Lincoln

KJ